0932 776 573 (Hỗ trợ tư vấn) Email: ttgdnngdtx.q10@tphcm.gov.vn
Chương trình đào tạo

TIN HỌC ỨNG DỤNG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

* Kiến thức:

- Nêu được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;

- Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;

- Nêu được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;

- Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;

- Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị văn phòng và hướng giải quyết các dự cố đó.

* Kỹ năng:

- Soạn thảo dược văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu;

- Sử dụng được ít nhất một ngôn ngữ lập trình;

- Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;

- Sử dụng được bộ Open Office;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;

- Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus cho dữ liệu trong máy tính;

- Lắp ráp, cài đặt được hệ thống mạng cục bộ vừa và nhỏ;

- Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh phục vụ công tác văn phòng;

- Đề xuất được biện pháp xử lý các sự cố thường gặp cho các máy văn phòng;

* Chính trị, đạo đức:

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

+ Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;

+ Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của đơn vị;

+ Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

* Thể chất:

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội;

2. Cơ hội việc làm:

- Thư ký văn phòng;

- Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;

- Giảng dạy, kèm cặp về tin học văn phòng cho các bậc thấp hơn;

- Làm việc cho các công ty máy tính;

- Thiết kế quảng cáo;

- Quản lý phòng Internet;

- Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ.

 

Liên kết với trường
prev_doitac next_doitac