0932 776 573 (Hỗ trợ tư vấn) Email: ttgdnngdtx.q10@tphcm.gov.vn
Chi Bộ
TCCS - Khái niệm cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (FIR) lần đầu tiên được đề cập đến trong bản “Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ cao” được Chính phủ Đức thông qua vào năm 2012. Đến nay, cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tác động to lớn về kinh..
Liên kết với trường
prev_doitac next_doitac