0932 776 573 (Hỗ trợ tư vấn) Email: ttgdnngdtx.q10@tphcm.gov.vn
Công Đoàn
Có 93 đoàn viên, công đoàn đã tổ chức các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo, thi đua chế tác các mô hình, học cụ, thiết kế bài giảng điện tử, tổ chức hội giảng giáo viên… , vận động cán bộ viên chức thực..
Liên kết với trường
prev_doitac next_doitac