0932 776 573 (Hỗ trợ tư vấn) Email: ttgdnngdtx.q10@tphcm.gov.vn
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mặc dù Hồ Chí Minh không có tác phẩm nào bàn riêng về con người, nhưng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề con người có một vị trí đặc biệt, được coi trọng như mục tiêu thiêng liêng, cao cả của sự nghiệp cách mạng, thấm đượm và thường trực trong toàn bộ..
Liên kết với trường
prev_doitac next_doitac