0932 776 573 (Hỗ trợ tư vấn) Email: ttgdnngdtx.q10@tphcm.gov.vn
Tin tức

Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX Quận 10 thực hiện sinh hoạt chuyên đề quý IV/2023

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư TW Đảng khoá X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;

Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX Quận 10 thực hiện sinh hoạt chuyên đề quý IV/2023 với nội dung: "Tăng cường công tác bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên tai Chi bộ Trung tâm GDNN -GDTX Quận 10 theo tư tưởng Hồ Chí Minh" tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, địa chỉ: Phú Hiệp, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây các đồng chí trong chi bộ được tham quan, tìm hiểu, học tập, nghiên cứu và một lần nữa sống trong cảm xúc tự hào dân tộc, sự biết ơn sâu sắc với những thế hệ đi trước đã làm nên Địa đạo lịch sử, nỗi khiếp sợ của quân địch và ngày nay đã trở thành một điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều khách du lịch trên thế giới.

Liên kết với trường
prev_doitac next_doitac