0932 776 573 (Hỗ trợ tư vấn) Email: ttgdnngdtx.q10@tphcm.gov.vn
Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Trung tâm;

Căn cứ tình hình thực tế, Trung tâm GDNN – GDTX Quận 10 thông báo đến Thầy/Cô giáo chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Cha Mẹ học viên và học viên các lớp về kiểm tra lại năm học 2021 – 2022 như sau:

Nội dung thi lại xem ở đây: http://gdnngdtxq10.edu.vn/thong-tin-hoc-sinh/noi-dung-on-tap-thi-lai-nam-hoc-2021-2022-203.html

 

Liên kết với trường
prev_doitac next_doitac