0932 776 573 (Hỗ trợ tư vấn) Email: ttgdnngdtx.q10@tphcm.gov.vn
Chương trình đào tạo

THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA GIỮA HK II

THÔNG BÁO

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

A. BUỔI SÁNG

- LỚP 10A, 11C

NGÀY

MÔN

THỜI LƯỢNG

THỜI GIAN

Thứ Hai

29/3/2021

Ngữ Văn

90 phút

07g00 – 08g30

Sinh học

45 phút

09g00 – 09g45

Thứ Tư

31/3/2021

Toán

90 phút

07g00 – 08g30

Địa Lý

45 phút

09g00 – 09g45

Thứ Sáu

02/4/2021

Vật Lý

45 phút

07g00 – 07g45

Lịch Sử

45 phút

08g15 – 09g00

Hóa Học

45 phút

09g30 – 10g15

- LỚP 12A

NGÀY

MÔN

THỜI LƯỢNG

THỜI GIAN

Thứ Hai

29/3/2021

Ngữ Văn

120 phút

07g00 – 09g00

Sinh học

50 phút

09g30 – 10g20

Thứ Tư

31/3/2021

Toán

90 phút

07g00 – 08g30

Địa Lý

50 phút

09g00 – 09g50

Thứ Sáu

02/4/2021

Vật Lý

50 phút

07g00 – 07g50

Lịch Sử

50 phút

08g15 – 09g05

Hóa Học

50 phút

09g30 – 10g20

B. BUỔI CHIỀU - LỚP 11A, 10C

NGÀY

MÔN

THỜI LƯỢNG

THỜI GIAN

Thứ Hai

29/3/2021

Ngữ Văn

90 phút

13g00 – 14g30

Sinh học

45 phút

15g00 – 15g45

Thứ Tư

31/3/2021

Toán

90 phút

13g00 – 14g30

Địa Lý

45 phút

15g00 – 15g45

Thứ Sáu

02/4/2021

Vật Lý

45 phút

13g00 – 13g45

Lịch Sử

45 phút

14g15 – 15g00

Hóa Học

45 phút

15g30 – 16g15

 

Liên kết với trường
prev_doitac next_doitac